Het verhaal van Toos en haar Co Jessy

Co Jessy bracht structuur in een wirwar van zorgvragen ”
Toos – mantelzorger voor haar broer Cees

Wat is jullie verhaal?

Cees (67) is de broer van Toos (71), ze komen uit een warm gezin. Cees heeft een verstandelijke beperking, voor alle gezinsleden en familie speelt die beperking geen rol. Hij is ‘onze Cees’. Cees heeft 48 jaar gewerkt op de productieafdeling en woonde altijd  bij zijn vader en moeder. Na hun overlijden verhuist zus Toos terug naar het ouderlijk huis omdat Cees niet zelfstandig kon wonen en neemt de verzorging over. Zus Toos doet álles voor Cees: persoonlijke verzorging, ontbijt maken, administratie, was, boodschappen, regelzaken etc.

Cees heeft een mooi en betekenisvol leven; hij gaat iedere week kijken naar zijn voetballende neefjes. Hij bezoekt een soos, ontmoet daar mensen, wandelt graag met zijn hond, gaat naar zijn favoriete voetbalclub en heeft een seizoenkaart van de ijshockeyclub.

Er is vroeger niet veel vastgelegd over Cees, er was geen noodzaak voor. Na de pensionering van Cees in 2018 is er overdag extra zorg op de schouders van zus Toos gekomen. In overleg met een consulent van het wijkteam, is er psychologisch en gedragsonderzoek gedaan.

Daaruit komt naar voren dat Cees een verstandelijke beperking heeft. Binnen bepaalde routines kan hij goed functioneren, maar bij een verstoring gaat dit moeizaam. Hij gaat zelfstandig met de bus naar het ijshockey. Als de bus vast komt te staan of er een routeomleiding is, weet Cees niet meer wat te doen. Conclusie is dat er continu toezicht, nabijheid en begeleiding nodig is. Er wordt besloten om een Wlz indicatie aan te vragen. Als die is toegekend, komt cliënt­ondersteuner Jessy in beeld. Zij neemt de taak van de consulent uit het wijkteam over.

De Co geeft advies en informatie over de veranderde financiering en het opstarten van een informeel persoonsgebonden budget. Binnen de Wlz wordt er een zorgprofiel toegewezen, hieraan zit een budget gekoppeld. Voor dit budget kan persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding groep (dagbesteding), behandeling, verpleging en huishoudelijke zorg voor ingezet worden. Er kan hierin geschoven worden zodat iemand de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Co Jessy komt verschillende keren op huisbezoek en bespreekt de wensen van Cees en Toos. Sommige taken moesten nog uitgezocht worden, zoals wettelijke vertegenwoordiging en een gewaarborgd hulp. Een gewaarborgde hulp houdt toezicht of er kwalitatief goede zorg wordt ingezet en of het budget goed wordt besteed. Mocht er iets gebeuren met Toos, dan is het binnen de familie vanzelfsprekend dat familieleden de zorg voor Cees overnemen.

Samen met Toos heeft Co Jessy alle stappen doorlopen die nodig zijn om tot een goede verdeling van het budget te komen: het maken van een budgetplan, afspraken met het zorgkantoor, vastleggen van wensen in een zorgovereenkomst, een zorgbeschrijving opstellen en aansluiten bij het bewust keuze gesprek. Na zes weken volgt er dan een schriftelijke beschikking vanuit het zorgkantoor of het goed wordt gekeurd of niet. Jessy heeft ook advies gegeven over het vrij besteedbare bedrag, dit houdt in dat klanten met een Wlz indicatie 1,5% van het bruto jaarbudget vrij mogen besteden zonder dat dit verantwoord hoeft te worden.

Per saldo heeft Toos als zorgverlener meer uren gekregen. Er was een huishoudelijke hulp werkzaam die door Toos vanuit een Wmo beschikking werd betaald. Die hulp krijgen ze nu uit het Wlz budget betaald omdat dit voorliggend is.

Voor Co Jessy is het inrichten van de zorg een duidelijk vraagstuk met een kop en een staart. Cees en Toos zijn prettige mensen, alle documenten zijn meteen goedgekeurd. Voor Toos is het evident dat ze dit Wlz traject niet zelf zou kunnen doorlopen omdat ze dan veel informatie gemist zou hebben.