Cliënt­ondersteuning bij een Wlz-indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft? Dan kunt u aanspraak maken op cliënt­ondersteuning via een zorgkantoor of één van de aangesloten organisaties voor cliënt­ondersteuning in uw regio.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?
Co is uw persoonlijke gids. Een cliënt­ondersteuner stelt uw wensen centraal, want het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. Een cliënt­ondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als dat u niet (meer) lukt. Co oordeelt niet, is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en ondersteunt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Kortom: Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliënt­ondersteuner kost u bovendien niets.

Tonnie en zijn Co Nienke

Welke hulp kunt u verwachten?

Een cliënt­ondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

  • Welke zorg is mogelijk? Wat past het beste bij u?
  • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
  • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Kan dat?
  • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
  • Hoe regelt u deze zorg? Welke formulieren en documenten vult u in?

Cliënt­ondersteuning kunt u aanvragen bij:

Heeft u geen Wlz-indicatie?

Dan kunt u voor cliënt­ondersteuning terecht bij uw gemeente. Een cliënt­ondersteuner via de gemeente helpt u om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of helpt u om gewoon mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Via uw gemeente kunt u ook ondersteuning krijgen bij het invullen van een aanvraag voor een Wlz-indicatie.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie? Doe de Wlz-check en ontdek of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

U heeft een Wlz-indicatie nodig om cliënt­ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen. Deze krijgt u alleen als u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft.

Met de Wlz-check komt u te weten of uw zorg mogelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Daarnaast krijgt u advies of het op dit moment zinvol is een aanvraag voor een indicatie te doen. Een Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Vindt u het lastig om een Wlz-indicatie aan te vragen? Vraag dan bij uw gemeente om een cliënt­ondersteuner, die u daarbij helpt.

Meestgestelde vragen:

U kunt bij het CIZ zorg aanvragen, die geregeld wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij het CIZ kunt u een indicatie aanvragen, maar niet de zorg zelf. U kunt wel uw voorkeuren aangeven voor zorg in een instelling of zorg thuis of voor een persoonsgebonden budget (pgb) .

Het CIZ onderzoekt vervolgens welke zorg u nodig heeft. De brief van het CIZ, waarin staat dat u toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz en welke zorg dat is, noemen we een indicatie. Bewaar deze brief goed. U ontvangt hem eenmalig.

Bij uw gemeente kunt u om een cliënt­ondersteuner vragen, die u helpt bij het aanvragen van een indicatie.

Met vragen over bepaalde vormen van zorg en de mogelijkheden voor u, kunt u bij uw zorgkantoor terecht.

Bron: CIZ.nl

U heeft een Wlz-indicatie nodig om langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen. Deze krijgt u alleen als u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft.

Met de Wlz-check komt u te weten of uw zorg mogelijk onder de Wet langdurige zorg valt. Daarnaast krijgt u advies of het op dit moment zinvol is een aanvraag voor een indicatie te doen. Een Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Vindt u het lastig om een Wlz-indicatie aan te vragen? Vraag dan bij uw gemeente of een clientondersteuningsorganisatie om een cliënt­ondersteuner, die u daarbij helpt.

Stap 1: Uw aanvraag

Een Wlz-aanvraag doet u via www.ciz.nl. Het (digitale) aanvraagformulier vult u aan met uw (medische) gegevens en uw zorgplan (als dat er is).

Stap 2: Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg)

Als het CIZ nog vragen heeft, kunt u deze per telefoon of schriftelijk beantwoorden. Soms ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur van het CIZ. Uw mantelzorger, cliënt­ondersteuner of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Stap 3: Het indicatiebesluit

Het besluit ontvangt u (in principe) binnen zes weken. Eerst mondeling en daarna krijgt u een brief.

Stap 4: Het zorgkantoor

Vanaf nu regelt u de zorg met het zorgkantoor in uw buurt . Wilt u thuis zorg ontvangen (met een persoonsgebonden budget of zorg in natura) of in een instelling? Het zorgkantoor helpt u verder.

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg (vastgelegd in de Wet langdurige zorg, Wlz). Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners van langdurige zorg, zoals verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Zorgkantoren regelen de zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft en in de regio woont waar het zorgkantoor gevestigd is. In Nederland zijn 31 zorgkantoorregio’s. Het kan dus zo zijn dat uw zorgkantoor niet dezelfde is als uw zorgverzekeraar.

Stel: u woont in Groningen, dan valt u onder het zorgkantoor van Menzis. Maar u heeft misschien wel een zorgverzekering afgesloten bij CZ. Uw zorgkantoor helpt u met advies en informatie als u vragen heeft. Ook kunnen ze u precies vertellen welke keuzes u heeft en ze helpen u een zorgaanbieder te kiezen.

Uw zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het CIZ.