Cliënten zo goed mogelijk ondersteunen

Cliëntondersteuners zetten zich ook in deze moeilijke tijd in om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij worden alle richtlijnen van de autoriteiten zoals het RIVM in acht genomen. Veilige zorg aan cliënten staat voorop. De dienstverlening zal daardoor vaak telefonisch of (als dat kan) via beeldbellen plaatsvinden.

Ook in deze periode kunt u gewoon cliënt­ondersteuning aanvragen. We kunnen ons voorstellen dat u juist nu hulp kunt gebruiken bij het vormgeven van de juiste zorg. Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en hulpverleners. Dit kan het vinden van goede zorg bemoeilijken. Waar mogelijk proberen wij u daar bij te helpen. De kennismaking vindt plaats via telefoon of beeldbellen. Samen verkennen we wat er mogelijk is.

Voor meer informatie ga naar: www.rijksoverheid.nl of www.corona.steffie.nl

Het verhaal van Abderrhim & zijn Co Theo

Abderrhim wil alles voor zijn vrouw goed regelen. Theo (Co) ondersteunt – ook tijdens de Coronaperiode.

Lees het verhaal
Het verhaal van Abderrhim & zijn Co Theo

Meestgestelde vragen over corona

U kunt uw verhaal vertellen aan een Co, soms is alleen een luisterend oor voldoende. Dit kan telefonisch of via videobellen. Een cliënt­ondersteuner kan ook luisteren of helpen door met inachtneming van de RIVM richtlijnen dingen te bespreken tijdens een wandeling of huisbezoek in de tuin.

Een cliënt­ondersteuner kan advies geven over de thuissituatie. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger de zorg en de druk echt niet meer aan kan. Of wanneer thuiswonen niet langer kan vanwege huiselijk geweld.

Ja, dat kan. Het is begrijpelijk dat er veel vragen zijn over wat nu verstandig is. Een Co kan advies geven over het wel of niet plaatsen van iemand in een woonzorgcentrum. Over wat verstandig is en vragen beantwoorden. Een cliënt­ondersteuner bespreekt met u de voors en tegens.

Bijvoorbeeld bij iemand met vergevorderde dementie. Is het verstandig om zo iemand naar een instelling te verhuizen wanneer daar geen bezoek mag komen? Een Co bekijkt de alternatieven zoals bijvoorbeeld thuis wonen met een zorg au pair en wint advies in bij professionals over de risico’s van langer thuis wonen.

Ja, dat doen cliëntondersteuners. Het zijn extra drukke tijden voor mantelzorgers. Cliëntondersteuners kunnen mogelijk wat van de druk wegnemen door de contacten met instanties over te nemen.

Een cliënt­ondersteuner kan het contact onderhouden met de instelling of wanneer nodig bemiddelen met de instelling. Bijvoorbeeld wanneer mantelzorgers zich zorgen maken over de veiligheid van de zorg die geleverd wordt. Sommige cliënten verslechteren door de corona-situatie waarbij geen fysiek contact met familie mogelijk is. Mantelzorgers maken zich hier zorgen over. Door de drukte zijn sommige instellingen slecht bereikbaar. Een cliënt­ondersteuner kan dit contact mogelijk beter onderhouden. Ook kan een cliënt­ondersteuner met een instelling overleggen of er met inachtneming van de RIVM richtlijnen mogelijkheden zijn voor contact of ondersteuning.

Zorgkantoren laten sommige huisbezoeken via beeldbellen doorgaan. Een cliënt­ondersteuner kan op afstand helpen door te ondersteunen tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld tijdens een aanvraag voor meer zorg voor een kind met een meervoudige beperking, waarbij ouders uit moeten leggen waarom er meer zorg en dus meer geld nodig is.

Wanneer dagbesteding, thuiszorg of andere zorg geleverd door Zzp-ers tijdelijk wegvalt, kan een cliënt­ondersteuner helpen om te zoeken naar andere (tijdelijke) mogelijkheden voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld door te zoeken naar ambulante hulp die aan huis zorg kan verlenen, met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Wanneer er geen plek is voor 24 uurs zorg in een hospice of instelling kan een cliënt­ondersteuner kijken naar de mogelijkheden voor 24 uurs zorg thuis betaald vanuit een PGB.

Op verschillende plekken geldt een tijdelijke opnamestop vanwege de corona-uitbraak. Een cliënt­ondersteuner kan in dit geval helpen met het regelen van overbruggingszorg. Op deze manier wordt er al zorg gegeven, terwijl iemand in afwachting is van een opnameplek.

Wanneer er onvoldoende budget is voor vervangende zorg kan een cliënt­ondersteuner helpen bij de aanvraag van extra budget.

Bij de aanvraag van een andere zorgprofiel bij het CAK, kan een Co helpen. Ook als er meer of andere zorg nodig is, kan een Co helpen (bijvoorbeeld aanvraag van een PGB).

Zorgkantoren en SVB werken tijdelijk met aantal documenten om extra kosten te declareren die gemaakt worden in deze corona-crisis. Ook kan in een aantal gevallen niet geleverde zorg toch uitbetaald worden. Een Co weet deze formulieren te vinden en weet hoe de verschillende regelingen werken.