Begrippenlijst

Wat is een Wlz-indicatie?

U kunt bij het CIZ zorg aanvragen, die geregeld wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij het CIZ kunt u een indicatie aanvragen, maar niet de zorg zelf. U kunt wel uw voorkeuren aangeven voor zorg in een instelling of zorg thuis of voor een persoonsgebonden budget (pgb) .

Het CIZ onderzoekt vervolgens welke zorg u nodig heeft. De brief van het CIZ, waarin staat dat u toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz en welke zorg dat is, noemen we een indicatie. Bewaar deze brief goed. U ontvangt hem eenmalig.

Bij uw gemeente kunt u om een cliënt­ondersteuner vragen, die u helpt bij het aanvragen van een indicatie.

Met vragen over bepaalde vormen van zorg en de mogelijkheden voor u, kunt u bij uw zorgkantoor terecht.

Bron: CIZ.nl

Wat doet het CIZ?
Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken objectieve criteria.

Lees meer over het CIZ en wat ze voor u kunnen betekenen.

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg (vastgelegd in de Wet langdurige zorg, Wlz). Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners van langdurige zorg, zoals verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Zorgkantoren regelen de zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft en in de regio woont waar het zorgkantoor gevestigd is. In Nederland zijn 31 zorgkantoorregio’s. Het kan dus zo zijn dat uw zorgkantoor niet dezelfde is als uw zorgverzekeraar.

Stel: u woont in Groningen, dan valt u onder het zorgkantoor van Menzis. Maar u heeft misschien wel een zorgverzekering afgesloten bij CZ. Uw zorgkantoor helpt u met advies en informatie als u vragen heeft. Ook kunnen ze u precies vertellen welke keuzes u heeft en ze helpen u een zorgaanbieder te kiezen.

Uw zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het CIZ.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Lees meer over de Wmo